UNIX环境高级编程学习之第六章系统数据文件和信息-GID To GroupName

Linux/Unix C/C++ xiujie 536℃ 0评论 已收录

UNIX环境高级编程学习之第六章系统数据文件和信息-GID To GroupName

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <grp.h>
char * gidToGroupName(char *szGroupName, gid_t gid)
{
    struct group* gtr;
    gtr = getgrgid(gid);
    strcpy(szGroupName, gtr->gr_name);
    return szGroupName;
}
int main()
{
    char szGroupName[32];
    memset(szGroupName, '/0', sizeof(szGroupName));
    gidToGroupName(szGroupName, 500);
    printf("gname = %-10s/n", szGroupName);
}

喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址